a

Polityka prywatności danych osobowych

Tutaj znajdziesz informacje, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe i jak serwis www.shooty.pl korzysta z ciasteczek (cookies).

§1. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Ten dokument dotyczy strony internetowej dostępnej pod adresem www.shooty.pl (dalej „Serwis”).
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach prowadzenia Serwisu i podanych dobrowolnie w Serwisie jest Cezary Staszek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą UP!FILM CEZARY STASZEK w Warszawie, adres: ul. Skarbka z Gór 19a lok. 41, 03-287 Warszawa, NIP 5242875288, REGON 381564109 („Administrator”). Możesz skontaktować się z Administratorem korespondencyjnie, za pomocą adresu e-mail: office@up-film.com lub numeru telefonu: 880 641 860.
 3. Administrator pozyskuje i przetwarza dane osobowe w następujący sposób, w następujących celach i na następującej podstawie prawnej:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach i przekazane w ramach prowadzonej korespondencji dane, które zostają zapisane w systemach Administratora, w celach:
   1. realizacji zamówień i wykonywania zawartych umów,
   2. przygotowania, pakowania, wysyłki towarów,
   3. obsługi zapytań przez dostępne w Witrynie formularze i prowadzenia przysłanej nam korespondencji, czyli dla celów niezbędnych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (tj. na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
   4. prowadzenia newslettera,
   5. prezentacji oferty lub informacji,
   6. prowadzenia systemu komentarzy, czyli dla celów, do których uprzednio uzyskujemy Twoją zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych (tj. na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit a RODO),
   7. windykacji należności, czyli dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (tj. na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit a RODO).
  2. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”), w celach:
    1. pomiarowych i analitycznych w celu optymalizacji świadczonych usług i rozwoju naszych działań biznesowych,
    2. innych celach technicznych, opisanych dalej w tym dokumencie, czyli dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (tj. na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit a RODO)
 4. Ponadto, możemy logować informacje o Twoim zachowaniu w Serwisie (np. kliknięciach myszką). Niekiedy, takie informacje mogą stanowić dane osobowe. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem, czyli dla uzasadnionych celów administratora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

§2. WYBRANE METODY OCHRONY TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Chronimy Twoje dane osobowe między innymi za pomocą następujących metod:

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w Twoim komputerze i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie Administrator, posiadający klucz, może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.
 3. Okresowo zmieniamy swoje hasła administracyjne. Stosujemy również autoryzację dwuskładnikową, co stanowi dodatkową formę ochrony dostępu do panelu administracyjnego Serwisu.
 4. Regularnie wykonujemy kopie bezpieczeństwa.
 5. Regularnie aktualizujemy również wszelkie oprogramowanie wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych.

§3. TWOJE PRAWA I DODATKOWE INFORMACJE O SPOSOBIE WYKORZYSTANIA DANYCH

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania łączącego Cię z administratorem stosunku prawnego (np. umowy), do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze lub Administrator będzie uprawniony do tego z innej, zgodnej z prawem przyczyny. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  1. firma hostingowa,
  2. kurierzy,
  3. operatorzy pocztowi,
  4. ubezpieczyciele,
  5. kancelarie prawne i windykatorzy,
  6. banki,
  7. operatorzy płatności,
  8. organy publiczne,
  9. operatorzy systemu komentarzy,
  10. upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony,
  11. firmy świadczące Administratorowi usługi marketingowe.
 2. Twoje dane osobowe przetwarzamy przez okres przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń związanych z naszym stosunkiem prawnym (na przykład umową o wykonanie materiałów filmowych lub fotograficznych), chyba że prawo wymaga ode mnie przetwarzania ich dłużej. W odniesieniu do danych marketingowych, dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora, względem danych Cię dotyczących:
  1. dostępu do danych,
  2. sprostowania danych,
  3. usunięcia danych,
  4. ograniczenia przetwarzania danych,
  5. przenoszenia danych.
 4. W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie Twojej zgody, przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania. Prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. Jeżeli uważasz, że Administrator działa niezgodnie z prawem, na jego działania przysługuje Ci skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu i Twoich zapytań.
 8. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 9. Z wyjątkiem informacji i danych, o których mowa w ramach „Istotnych technik marketingowych” poniżej, dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych – nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.
 10. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach zenbox.pl, znajdujących się na terytorium Polski.

§4. INFORMACJE W FORMULARZACH

 1. Serwis zbiera informacje podane przez Ciebie dobrowolnie, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (m. in. oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zamówienia lub kontaktu handlowego. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

§5. ISTOTNE TECHNIKI MARKETINGOWE

 1. Administrator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Zwykle nie przekazuję do operatorów takich usług danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w Twoim urządzeniu końcowym. W zakresie informacji o Twoich preferencjach gromadzonych przez sieć reklamową Google, możesz przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
 2. Administrator stosuje techniki remarketingowe Google Ads, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do Twojego zachowania na stronie, co może dawać złudzenie, że Twoje dane osobowe są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Administratora do operatorów reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookies.
 3. Administrator korzysta z piksela Facebooka (Facebook Pixel). Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Administrator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies na witrynie: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.
 4. Niektóre informacje zbierane za pomocą ww. plików cookie mogą jednak stanowić dane osobowe. Administrator jest upoważniony do ich przetwarzania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, polegającym na prowadzeniu analiz, sprawdzaniu preferencji użytkowników i optymalizacji naszych działań biznesowych. Przetwarzamy te dane do czasu ustania celu ich przetwarzania, czyli np. zakończenia prowadzenia analiz. Masz prawo sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, który możesz zrealizować poprzez zmianę ustawień przeglądarki oraz sposoby wskazane wyżej.
 5. Ponieważ podmioty, o których mowa w tej części polityki prywatności mają swoją siedzibę poza Unią Europejską, przekazujemy im Twoje dane osobowe z zastrzeżeniem odpowiedniego zabezpieczenia Twoich interesów. Każdy z tych podmiotów zawarł z Administratorem umowę opartą o tzw. standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską, która gwarantuje odpowiedni poziom bezpieczeństwa przekazanych danych.

§6. INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

 1. Serwis korzysta z tzw. ciasteczek – plików cookies.
 2. Ciasteczka stanowią dane informatyczne, zwykle pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu Twoim końcowym i przeznaczone są do korzystania z Serwisu. Ciasteczka zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Ciasteczka na Twoim urządzeniu końcowym umieszcza i uzyskuje do nich dostęp Serwis (czyli Administrator) lub, pośrednio, inne powiązane witryny, tj. Google i Facebook..
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. utrzymania Twojej sesji w Serwisie, dzięki której zachowujemy informacje o zawartości koszyka i stanie konfiguratora zamówienia nawet po zamknięciu witryny lub zmiany podstrony, a w przypadku zalogowania nie musisz na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich samodzielnego usunięcia przez Ciebie.
 6. Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.
 8. Pliki cookies zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z Administratorem podmioty; w szczególności dotyczy to Google’a i Facebooka.

§7. ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES – JAK W PRAKTYCE WYRAŻAĆ I COFAĆ ZGODĘ?

 1. Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookies, możesz zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  1. Edge,
  2. Internet Explorer,
  3. Chrome,
  4. Safari,
  5. Firefox,
  6. Opera,

Urządzenia mobilne:

 1. Android,
 2. Safari (iOS),
 3. Windows Phone.